Thứ Tư, 16/06/2021

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hòa Vang tiếp tục duy trì mô hình “Vì cổng trường an toàn giao thông”

16/01/2020

         Tiếp tục thực hiện tốt chương trình “ Thành phố 4 An”, Hội đồng Đội huyệnđã chỉ đạo các Liên đội đã tổ chức tuyền truyền kí cam kết thực hiện chương trinh thành phố 4 an, thực hiện tốt mô hình “Vì cổng trường an toàn giao thông” nhằm góp phần thực hiện tiêu chí An ninh trật tự và An toàn giao thông.

        Bên cạnh đó, việc tuyên truyền được lồng ghép trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp về nội dung 4 an nhằm giúp các em học sinh nắm rõ các tiêu chí thực hiện 4 an, từ đó tùy theo sức của mình phát huy khả năng để góp phần giữ cho thành phố an bình, văn minh, qua đó, đã có nhiều mô hình hay do các Liên đội thực hiện như tiếp tục nhân rộng mô hình “Xâu dây tự quản” .

Tin bài: HĐĐ

Bài viết cùng danh mục
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh