Chur Nhật, 26/09/2021

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Theo dấu chân Bác

Nhớ lời Bác dạy: “Tôn trọng nhân dân và giữ gìn của công”

28/01/2019

Trong bài Huấn thị nhân dịp hội nghị tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II,  năm 1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết: “Phải biết trọng nhân dân. Tôn trọng có nhiều cách, không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa lễ phép mà đủ. Không được phung phí nhân lực vật lực của dân. Khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân.

Của công là do mồ hôi nước mắt của đồng bào góp lại. Bộ đội phải giữ gìn bảo vệ, không được hoang phí. Chiến lợi phẩm cũng là của công, của nhân dân, của quốc gia. Súng đạn, thuốc men, dụng cụ, lương thực là máu mủ của đồng bào. Chiến sĩ ta lại phải đổ máu mới lấy lại được. Phải biết thương tiếc, giữ gìn, bảo vệ. Không được phung phí hoặc chiếm làm của riêng cá nhân. Nhân dân ta rất tốt.

Chưa bao giờ có những đoàn phụ nữ Kinh, Mán, Thổ, Nùng… đi tiếp tế vận tải đông đảo như vậy. Khó nhọc, khổ sở, nguy hiểm mà vẫn hăng hái, vui vẻ, dũng cảm. Thật là đáng khâm phục. Được như vậy một phần là do đồng chí Ninh và cán bộ Liên khu đã làm đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, một phần thì do đồng bào yêu nước, hăng hái hy sinh”….

Tại Hội nghị huấn luyện toàn quốc tháng 5 năm 1950, Bác còn nói: “ Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót lớn. Sau đây là câu chuyện học ở nhân dân rất hay của một nữ đồng chí Thái, quê ở Sơn La. Hồi đồng chí ấy mới 15, 16 tuổi thì các cán bộ cách mạng bảo cho làm công tác tuyên truyền, nhưng bảo sao thì nói vậy, chưa hiểu biết mấy.

Một năm sau, giặc chiếm Sơn La. Dân chúng và cán bộ chạy bạt sang Hòa Bình, bị đồng bào ở đó khinh miệt là sợ giặc nên quyết tâm trở về giành lại làng mạc. Trên đường về phải trải qua rất nhiều bước khó khăn, vất vả nhưng cán bộ vẫn một niềm thương yêu, đùm bọc nhau. Nhờ đó mà nhân dân với cán bộ khăng khít với nhau, cơ sở gây lại được, cán bộ sống hòa lẫn với dân, dần dần tổ chức lại việc sản xuất và chiến đấu.

Nữ đồng chí Thái năm nay mới hai mươi tuổi và cũng chưa được học hành gì mấy, nhưng đã kể câu chuyện trên một cách rành mạch và kết luận một cách rất mác-xít trong ba điểm:

Một là chúng cháu rất đoàn kết.

Hai là chúng cháu được dân yêu.

Ba là chúng cháu học được kinh nghiệm của dân.”

Thiết nghĩ lời dạy của Bác hơn 60 năm về trước cũng là bài học cho hôm nay và mai sau.

Bài viết cùng danh mục
Noi gương học tập suốt đời của Hồ Chí Minh để trở thành Công dân học tập
19/05/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh cả đời tự học. Kinh nghiệm của Người là "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn...".
NHỮNG MẨU CHUYỆN HAY VỀ HỒ CHỦ TỊCH (tt)
16/05/2020
3. Bát chè sẻ đôi
“Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”
15/05/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách, sự nghiệp cao cả của Người để lại cho Đảng ta, dân tộc, nhân dân ta vô cùng to lớn, quý giá và mãi mãi trường tồn.
NHỮNG MẨU CHUYỆN HAY VỀ HỒ CHỦ TỊCH (tt)
14/05/2020
Một ngày tháng 7 năm 1967 ở Hà Nội, đồng chí Mai Văn Bộ được Bác Hồ gọi đến mời cơm tiễn chân trước khi đồng chí lên đường đi Pari nhận nhiệm vụ Tổng đại diện Chính phủ ta bên cạnh Chính phủ Pháp. 
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh